قالب وردپرس
سرخط خبرها
خانه / پیک آپ ویزای آمریکا از شارجه

پیک آپ ویزای آمریکا از شارجه

۱-مدارک مورد نیاز برای عقد قرار داد به شرح زیر می باشد که لازم است در هنگام حضور در دفتر شرکت برای عقد قرار داد تمامی این موارد آماده و قابل تحویل باشد:

الف. اصل پاسپورت امضا شده متقاضی

ب. اصل رسید کانفرمیشن Courier-in-authorization-Certificate

پ.اصل برگه زرد یا صورتی که پس از انجام مصاحبه از افسر سفارت دریافت کرده اید.

 ت. فرم DS-160

ث.تصویر پاسپورت

ج.تکمیل و امضای دو نسخه از فرم وکالتنامه پیک آپ ویزا شارجه

۲-هزینه قابل پرداخت برای دریافت یک بار خدمات پیک آپ شامل ۴۵۰,۰۰۰ تومان می باشد. این مبلغ  پیش از امضای قرار داد به طور کامل دریافت می شود. شما می توانید این مبلغ را پیش از حضور در دفتر از طریق منوی شماره حسابها و یا در هنگام حضور به صورت نقدی یا با استفاده از دستگاه POS موجود در دفتر پرداخت نمایید.