قالب وردپرس
سرخط خبرها
خانه / چه کسانی شامل پرداخت I-901 می شوند؟

چه کسانی شامل پرداخت I-901 می شوند؟

فرم I-904  به منظور پرداخت هزینه مصاحبه برای متقاضیان ویزای غیر مهاجرتی F ,M,J  می باشد.اگر شخصی واجد شرایط این هزینه باشد و از پرداخت آن امتناع ورزد ویزای F,M و یا  Jبرای وی صادر نخواهد شد.همچنین اگر کسی در ایالات متحده حضور داشته باشد و بخواهد نوع ویزای خود را تغییر دهد شامل این نوع پرداخت می شود.

موارد زیر این نوع پرداخت را شامل می شوند:

 1. توابع کشورهای دیگر که متقاضی دریافت ویزای F1, F3,M1,M3 از یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های آمریکا به منظور اولین بار حضورشان در یک دانشگاه به عنوان دانشجو هستند که این امر از طریق سازمان امنیت داخلی آمریکا  (DHS) تایید شده باشد و یا به عنوان اولین حضور و مشارکت فرد در یکی از برنامه های فرصت مطالعاتی در آمریکا پذیرفته شده باشد که دسته دوم در ردیف ویزای F  قرار می گیرد.
 2. افراد تابعه کشورهای دیگر که نیاز به دریافت ویزا به عنوان دانشجو یا دانشجو فرصت مطالعاتی ندارند و باید در اولین نقطه ورودی خود به آمریکا برای دریافت پذیرش اقدام کنند تا با تایید DHS به عنوان دانشجو یا دانشجو فرصت مطالعاتی پذیرفته می شوند.
 3. افرادی که برای دریافت ویزای J1 برای شرکت در برنامه های فرصت مطالعاتی و تبادل دانشجو در آمریکا تقاضا کرده بودند و هزینه های آن از طریق دولت فدرال تقبل شده بود ولی هم اکنون خواستار انتقال به دوره و برنامه هایی مشابه و در همان زمینه هستند که از طریق دولت فدرال حمایت مالی نمی شود.
 4. توابع کشورهای دیگر که هم اکنون در آمریکا حضور دارند و می خواهند نوع ویزای خود را به یکی از ویزاهای M1 , J1 , F3,F1 یاM3   تغییر دهند. این افراد در گروه J  یا N  قرار می گیرند.
 5. افرادی که دارای ویزای غیر مهاجرتی J1 هستند و می خواهند برای تمدید ویزای خود مجددا برای دریافت ویزای  J1  اقدام کنند و یا کسانی که هنوز دوره فرصت مطالعاتیشان تمام نشده است اما به دلیلی بیشتر از ۱۲۰ روز و کمتر از ۲۷۰ روز در طول این دوره از مجموعه کاری و درسی خود خارج شده اند . این افراد نیز همچنان در گروه ویزا J  قرار می گیرند.
 6. افرادی که با ویزای J1 در خاک آمریکا به سر می برند و درخواست تغییر نوع ویزا می دهند در گروه  J1  قرار می گیرند.
 7. متقاضیان ویزای غیر مهاجرتی F1 , F3 , M1 , M3 کع برای تمدید ویزای تحصیلیشان اقدام کرده اند که در واقع این دوره بیش از زمانی است که در I-20  آنها ذکر شده است.
 8. افراد دارای ویزای غیر مهاجرتی F1, F3 , M1 , M3 که به مدت بیش از ۵ ماه خارج از آمریکا بوده و این مدت مرتبط با فعالیت های درسی و آموزشی وی نبوده است و هم اکنون فرد امیدوار است که به عنوان یک متقاضی جدید ویزای F  یا M  وارد آمریکا شود.

موارد زیر شامل این پرداخت نمی باشد:

 1. متقاضیان ویزای F2 , J2 , M2
 2. متقاضیان J1 که در برنامه های فرصت مطالعاتی مرتبط با دولت فدرالو یا حمایت شده از جانب آن شرکت می کنند و به عنوان G1 , G2 , G3 , G7  شناخنه می شوند.
 3. متقاضیان ویزای F1,F3,J1,M1,M3 که قبلا واریزی خود را انجام داده اند و اولین فرم I-20  یا DS-2019  که با آن وارد آمریکا شده اند قبل از ۳۱ آگوست ۲۰۰۴ بوده و هم اکنون خواهان بازگشت به آمریکا جهت ادامه دوره تحصیلی خود هستند.
 4. متقاضیان J1 که خواهان انتقال بهه برنامه های فرصت مطالعاتی دیگر با همان نرخ پرداختی می باشند.
 5. متقاضیان F1 , F3 , M1 ,M3 که خواهان انتقال بین دانشگاه پذیرفته شده با دانشگاهی دیگر ، مقطع تحصیلی دیگر و یا ادامه تحصیل در دوره های تکمیلی است.
 6. متقاضیان ویزای غیر مهاجرتی که خواهان تغییر نوع ویزا از F1 به F3  و M1  به M3  یا برعکس می باشند.
 7. متقاضیان F1 , F3 , J1 , M1 , M3  که خواهان تمدید ویزا برای یک دوره برنامه خاص هستند.
 8. افرا با تابعیت غیر آمریکایی که از یکی از سفارت خانه ها یا کنسولگری های آمریکا برای دریافت ویزا اقدام کرده اند و پرداخت SEVIS خود را انجام داده اند اما تقاضای آنها برای دریافت ویزای F1 , F3 , M1 , M3 آنها رد شده است. این افراد اگر تا ۱۲ ماه پس از رد شدن ویزای خود ، دوباره برای اخذ ویزا برای همان دوره و برنامه پیشین اقدام کنند  نیازی به پرداخت مجدد SEVIS  نخواهند داشت.
 9. افرادی که قبلا برای اخذ ویزای J1 از یکی از سفارت خانه ها یا کنسولگری های آمریکا اقدام کرده اند و SEVIS  خود را پرداخت نموده اند ولی درخواست ویزای آنها رد شده است اگر تا ۱۲ ماه مجددا برای همان نوع برنامه اقدام کنند نیاز به پرداخت مجدد SEVIS  نخواهند داشت مگر اینکه هزینه پرداختی متفاوت باشد.
 10. افرادی که در آمریکا با ویزای غیر مهاجرتی حضور دارند و خواستار تغییر نوع ویزا خود به F , M یا  J  بوده اند که درخواست آنها به دلیلی مرفوض گشته است در صورتی که این افراد پرداخت SEVIS  خود را پیش از آن انجام داده باشند و هم اکنون بیش از گذشت ۱۲ ماه از رد شدن درخواستشان ، مجددا خواستار تجدید نظر و در جریان افتادن پرونده خود را داشته باشند نیاز به پرداخت مجدد SEVIS  ندارند.