مشاوره ویزا
خانه / پیکاپ کانادا از آنکارا

پیکاپ کانادا از آنکارا

سفارت کانادا در آنکارا مسئول بررسی پرونده های مهاجرتی و  نیز غیر مهاجرتی می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ویزای غیر مهاجرتی :

1. اصل پاسپورت

2. وکالت نامه

3. پرینت فایل ضمیمه شده به ایمیل سفارت

4. رسید واریز وجه

مدارک مورد نیاز برای ویزای مهاجرتی :

1.اصل پاسپورت

2.پرینت ایمیل سفارت

3. وکالت نامه

4. دو قطعه عکس

 

مدت زمان لازم برای  الصاق ویزا در پاسپورت پس از تحویل به سفارت عموما 1 الی 2 هفته می باشد.