الزام ارائه تست منفی کرونا جهت ورود به امریکا

الزام ارائه تست منفی کرونا جهت ورود به امریکا

پیرو بخشنامه مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های ایالات متحده امریکا، کلیه مسافرینی که قصد ورود به خاک این کشور را دارند، حتما بایستی تست منفی کرونا خود را که حداکثر سه روز قبل از تاریخ ورود به فرودگاه های امریکا باشد را به همراه داشته باشند. در غیر اینصورت از ورود مسافرین جلوگیری خواهد شد.
این بخشنامه از تاریخ 26 ژانویه 2021 لازم الاجرا بوده و جایگزین بخشنامه صادر شده در تاریخ 25 دسامبر 2020 شده است.