پرداخت هزینه سویس فی

متقاضیان ویزای دانشجویی یا دانشجویان مقطع دکتری درخواست دهنده فرصت مطالعاتی می بایست قبل از مصاحبه خود، هزینه ای تحت عنوان سویس فی SEVIS FEE را پرداخت نمایند. SEVIS ، مخفف Student and Exchange Visitor Information System بوده و مرتبط با متقاضیان ویزای تحصیلی غیرمهاجرتی F یا M و یا ویزای فرصت مطالعاتی J آمریکا است. هزینه آن برای ویزای فرصت مطالعاتی، 220 دلار آمریکاست و برای ویزای دانشجویی F و M ، معادل 350 دلار امریکا می باشد که می توانید آن را از طریق سایت fmjfee.com با کارت های بین الملی پرداخت نمایید.

لازمه پرداخت این هزینه، داشتن نامه I20 و فرم DS-2019 می باشد و می توانید به راحتی از طریق "بخش پرداخت تهران پیکاپ" این هزینه را پرداخت نمایید. توجه کنید پرداخت هزینه سویس، متقاضی را از پرداخت مبلغ مربوط به وقت مصاحبه که معمولا 160 دلار است، معاف نمی کند. (مبلغ این پرداخت به نوع ویزایی که درخواست داده اید بستگی دارد). این پرداخت تا 24 ساعت قبل از مصاحبه باید انجام شود و لازم به ذکر است که اعتبار رسید سویس فی یک سال بعد از پرداخت می باشد.