ویزای فوری پاکستان

15 تیر 1400

صدور مجدد ویزای پاکستان

ویزای دانشجویی پاکستان برای متقاضیان وقت سفارت امریکا در اسلام آباد در حال حاضر ازطریق سفارت پاکستان در تهران انجام می پذیرد.