پیکاپ ویزای کانادا

با توجه به تعطیلی خدمات کنسولی کانادا در ایران، دانشجویان و سایر متقاضیان ویزای کانادا، جهت انجام مصاحبه و طی مراحل اداری، می بایست به تعدادی از کشورهای همسایه سفر کنند. دریافت ویزا به سرعت پس از انجام مصاحبه و انگشت نگاری، انجام نپذیرفته و متقاضیان دریافت ویزا می بایست زمانی را برای انجام تاییدیه های امنیتی کانادا یا همان فرآیند Clearance در انتظار صدور ویزای خود باشند. پس از طی شدن مراحل لازم، سفارت از متقاضی جهت دریافت ویزا دعوت می نماید.

خوشبختانه سفارتخانه کانادا در بعضی از کشورها از جمله سفارت کانادا در امارات متحده عربی و ترکیه، این امکان را به وجود آورده است که متقاضی با دادن وکالت نامه به شخص ثالث و تحویل تمامی مدارک مورد نیاز مثل ایمیل تایید ویزای کانادا، کپی از صفحه اول و دوم پاسپورت و رسید تاییدیه پرداخت وقت سفارت، دریافت پاسپورت را به فرد دیگری واگذار نماید. در این راستا، "تهران پیک آپ" به عنوان نماینده امین شما برای پیک آپ ویزای کانادا از امارات و ترکیه، آماده خدمت رسانی می باشد. شما می توانید برای دریافت این خدمات از ثبت سفارش پیک آپ ویزای کانادا استفاده نمایید.

برای پیکاپ ویزای کانادا در ترکیه، پاسپورت متقاضی پس از تحویل به دفتر تهران پیکاپ، در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به سفارت کانادا در آنکارا ارسال می شود و پس از انجام کارهای اداری توسط سفارت کانادا، پاسپورت مُهر خورده در روزهای یکشنبه و چهارشنبه به ایران باز گردانده می شود تا به متقاضی تحویل داده شود. اگر چه برای این کار، نمی توان زمان دقیقی تعیین نمود ولی به طور معمول، برای انجام فرآیند پیکاپ ویزا دو هفته زمان لازم است.

برای پیکاپ ویزای کانادا در امارات متحده، پاسپورت متقاضی پس از تحویل به دفتر تهران پیکاپ، در همه ی روزهای کاری به سفارت کانادا در امارات ارسال می شود و پس از انجام کارهای اداری، در همان روز، پاسپورت مُهر خورده به ایران بازگردانده شده و به متقاضی تحویل داده می شود. قابل ذکر است، علی رغم سرعت بالا در ارسال و دریافت پیکاپ، فرآیندهای داخلی سفارت کانادا در امارات، زمان بیشتری طول می کشد. به همین دلیل، بر حسب تجربه، تهران پیکاپ گزینه پیکاپ ویزا از ترکیه را به متقاضیان پیشنهاد می کند.
پیکاپ پاسپورت کانادا از ترکیه | تهران پیکاپ

مدارک مورد نیاز برای پیکاپ ویزای کانادا

   • پرینت ایمیل سفارت
   • پاسپورت امضا شده
   • دو قطعه عکس ۵*۷ (مُهر، تاریخ، آدرس و شماره عکاسی لازم می باشد)
   • قد و رنگ چشم
   • تکمیل صفحه آخر ایمیل سفارت (ایمیل شخص، آدرس، شماره تلفن)
   • امضای فرم وکالت نامه